Vad gör en hovslagare?

En hovslagares huvudsakliga uppgift är att ta hand om hästens hovar. Hovslagaren ska skydda samt vårda hovarna, hovarna ska skyddas mot slitage och hästens ben ska skyddas mot onödig påfrestning. Hovslageri är ett hantverksarbete som ska utföras med noggrann precision och en hovslagare måste därför ha känsla och god handlag för såväl hästar som hantverk.

En hovslagare kan vårda och skydda hästens hovar på flera olika sätt och detta måste ske individanpassat till varje häst. Hur hästens hovar ska vårdas och skyddas beror helt på hästen och man tittar på hästens benställning, hovkvalitét och vad man har för ändamål med hästen. Hovarna på en travhäst sköts inte om på samma sätt som hos en hopphäst till exempel.

Till att börja med så ska hovslagaren avlägsna tidigare skor från hästens hovar innan arbetet kan påbörjas. När alla skor är borttagna så ska hovslagaren börja med att verka hoven. När hovslagaren verkar hoven så menar man att man tar bort överflödig hovtillväxt (horn). Här korrigeras också hovarna utifrån hästens benställning då man kan rätta upp benställningen genom att verka på olika sätt. Man kanske behöver slipa ner hoven mer på en sida än på den andra för att rätta till.

Vissa hästar har inga skor utan går barfota. Dessa hästar ska också få hovarna verkade och man brukar då göra så kallad barfotaverkning för att hovarna ska hålla. Alla hästar klarar inte av att gå barfota då de kan ha dålig hovkvalitet eller utsättas för extrem slitage beroende på aktivering.

När hästens hovar är verkade efter konstens alla regler så är det dags för hovslgaren att sätta på skorna. Det finns mängder av olika hästskor på marknaden och hovslagaren använder de som lämpar sig bäst utifrån hästen och dess sysselsättning. Det är därför viktigt att ha en rak komunikation med sin hovslagare så att denne får alla förutsättningar till att göra ett bra jobb med bra bakgrundsfakta.

De vanligaste hästskorna är ändå järnskor, som har den typiska hästskoformen. Det finns sedan en rad olika hästskor, alla med olika syfte. Det finns även specialskor som används om hästen har extrem benställning som måste korrigeras eller om det finns en sjukdomsbild. Man kan också korrigera benställningen med hjälp av olika typer av sulor, något som är vanligt när man vill få till en annan vinkel på hoven eller benen.

En skicklig hovslagare arbetar också med hovsjukdomar och är då bättre lämpad än en veterinär.